انتخاب محصول


- Disk Space: 4 GB
Bandwidth: 30 GB
WHM/cPanel:
Domains: 10
Softaculous:
Private Nameservers:
IP Addresses:
Account Setup: Free
FTP Accounts: Unlimited
MySQL databases: Unlimited
Sub-Domains: Unlimited
Email Accounts: Unlimited

4 GB storage
30 GB transfer
WHM/ cPanel/ Softaculous
10 domains

- Disk Space: 15 GB
Bandwidth: 70 GB
Domains: 20
WHM/cPanel:
Softaculous:
Private Nameservers:
IP Addresses: 1
Account Setup: Free
FTP Accounts: Unlimited
MySQL databases: Unlimited
Sub-Domains: Unlimited
Email Accounts: Unlimited

15 GB storage
70 GB transfer
WHM/ cPanel/ Softaculous
20 domains
3 IP addresses

- Disk Space: 40 GB
Bandwidth: 200 GB
Domains: 30
WHM/cPanel:
Softaculous:
Private Nameservers:
IP Addresses: 3
Account Setup: Free
FTP Accounts: Unlimited
MySQL databases: Unlimited
Sub-Domains: Unlimited
Email Accounts: Unlimited

40 GB storage
200 GB transfer
WHM/ cPanel/ Softaculous
30 domains
5 IP addresses

- Disk Space: 45 GB
Bandwidth: 300 GB
Domains: 40
WHM/cPanel:
Softaculous:
Private Nameservers:
IP Addresses: 5
Account Setup: Free
FTP Accounts: Unlimited
MySQL databases: Unlimited
Sub-Domains: Unlimited
Email Accounts: Unlimited

45 GB storage
300 GB transfer
WHM/ cPanel/ Softaculous
40 domains
10 IP addresses

بارگذاری ...
خلاصه سفارش

بارگذاری ...


 فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.172.165.64) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution